Nieuw project van CRM, BIL en Sirris wil “first-time-right” printen stap dichterbij brengen

Nieuw project van CRM, BIL en Sirris wil “first-time-right” printen stap dichterbij brengen

Experten zijn het erover eens dat een verdere doorbraak van 3D-printing zal afhangen van de geleverde kwaliteit en consistentie van de materialen en producten. Daarom willen CRM, BIL en Sirris toegepast onderzoek opzetten rond additieve productietechnieken met ferrometalen.

Bedrijven die willen participeren in het project – en er als eerste de vruchten van plukken – kunnnen contact opnemen met griet.lannooatcrmgroup.be.